Přeskočit menu

Obsah

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Pro koho je EasyTranslate24 určeno?

Jak vlastně EasyTranslate24 funguje?

Co se děje s informacemi, které o sobě zadám do registračního formuláře? Jak je s nimi zacházeno?

Která varianta EasyTranslate24 je pro mne nejvýhodnější?

Nezabere mi správa zakázek s EasyTranslate24 příliš mnoho času? Není lepší starý osvědčený způsob „papír a tužka“?

Jakou mám jistotu, že si zákazník pamatuje a souhlasí se všemi podrobnostmi, které jsme si dohodli v průběhu několika jednání a že to nakonec bude ochotný uhradit?

Občas mi zákazníci platí se zpožděním, je náročné to všechno hlídat. Pomůže mi EasyTranslate24 taky s tímhle?

Někteří mí zákazníci moc nerozumí česky, jak mám po nich chtít, aby mi potvrdili správnost zadání zakázky?

Co se zakázkou, kterou zákazník v průběhu překládání změní nebo zruší?

Mám špatnou zkušenost s platební morálkou zákazníků a překládám vždy až po uhrazení dohodnuté částky (nebo její části) předem na účet. Umí s tím EasyTranslate24 pracovat?

Zákazník chce překlad z/do několika jazyků s různými rozsahy, různou cenou a různým termínem dodání. Jak mi v tomhle EasyTranslate24 pomůže? Je obtížné si vše pamatovat.

Co v případě, když se při uzavírání zakázky překlepnu a omylem naúčtuji špatný výsledný rozsah k fakturaci?

Můj počítač je neplánovaně v servisu a já nutně potřebuji dokončit rozdělanou zakázku, navíc si ani nepamatuji mail na zákazníka. Co s tím?

Zdá se mi, že EasyTranslate24 počítá nepřesně. Jak se v tom vyznat?

Proč musím platit za zkušební licenci, když je inzerováno, že je měsíc zdarma na vyzkoušení?

Kdo uvidí moje faktury, přihlašovací údaje, moje zakázky a seznam mých zákazníků?

Pro koho je EasyTranslate24 určeno?

Pro všechny překladatele, soudní i nesoudní, pracující na živnostenský list i bez něj, fyzické i právnické osoby.

Jak vlastně EasyTranslate24 funguje?

EasyTranslate24 je internetovou obslužnou databází s neomezeným a nepřetržitým přístupem, máte dokonalý online přehled o zadávání, zpracování a odevzdání překladatelských zakázek. Můžete sledovat a mít přehled o platební morálce Vašich zákazníků, přehled všech rozpracovaných a vyřízených zakázek, přehled o všech vydaných, neuhrazených i uhrazených fakturách.

Co se děje s informacemi, které o sobě zadám do registračního formuláře? Jak je s nimi zacházeno?

Tyto informace jsou považovány za přísně důvěrné, slouží pouze a výhradně k Vaší registraci a ke zprovoznění služby EasyTranslate24 a nebudou v žádném případě postoupeny třetí straně.

Která varianta EasyTranslate24 je pro mne nejvýhodnější?

Nejvýhodnější je varianta v délce 3 roky. Máte nejen nejnižší cenu v přepočtu na jeden měsíc nebo den, kdy cena za měsíční provoz nedosahuje ani ceny poloviny normostrany běžného textu v běžném jazyce, ale navíc dostanete ZCELA ZDARMA i fakturační modul po celou dobu provozu této varianty.

Nezabere mi správa zakázek s EasyTranslate24 příliš mnoho času? Není lepší starý osvědčený způsob „papír a tužka“?

Nejvíc času Vám zabere zadání klientských údajů do databáze, ale každého zákazníka vždy jen jednou, EasyTranslate24 si vše pamatuje. Pak je to již rutinní a intuitivní záležitost, kdy na zadání zakázky do EasyTranslate24 budete potřebovat maximálně 1 minutu. V konečném důsledku je úspora času značná s přihlédnutím na fakt, že EasyTranslate24 umí za Vás hlídat i splatnosti faktur. Navíc nehrozí ztráta papíru nebo bloku s Vašimi poznámkami a navíc je zde výhoda bezproblémového přístupu odkudkoliv, kde je přístup na internet.

Jakou mám jistotu, že si zákazník pamatuje a souhlasí se všemi podrobnostmi, které jsme si dohodli v průběhu několika jednání a že to nakonec bude ochotný uhradit?

Po zadání zakázky v EasyTranslate24 přijde zákazníkovi emailem podrobná automatická zpráva, ve které bude jasně napsáno souhrnem vše, na čem jste se dohodli a co jste zadali při vytvoření zakázky. Součástí této zprávy bude i výzva k potvrzení a odsouhlasení správnosti, že je to skutečně tak, jak jste se dohodli. Doporučujeme počkat na tento souhlas, kdy již nebude nejmenších pochyb o tom, jak jste se dohodli a Vy budete mít v případě problémů s placením jasný, písemný, zákazníkem potvrzený doklad o tom, jaká byla dohoda na počátku.

Občas mi zákazníci platí se zpožděním, je náročné to všechno hlídat. Co s tím?

EasyTranslate24 umí pomocí volitelného fakturačního modulu hlídat a kontrolovat všechny vydané faktury. Pokud budou vedeny jako neuhrazené déle, než třeba 14 dní po splatnosti, rozešle EasyTranslate24 automaticky urgenci na mail dlužníka s uvedením všech informací tak, aby mohla být Vaše faktura co nejdříve uhrazena bez toho, že byste na to museli myslet. Lhůtu, kdy se má urgence sama odeslat, si nastavíte sami.

Někteří mí zákazníci moc nerozumí česky, jak mám po nich chtít, aby mi potvrdili správnost zadání zakázky?

EasyTranslate24 umožňuje vybrat si jednak nastavení jazyka samotného uživatele, ale také i jazyk, ve kterém chcete komunikovat se svými zákazníky. Na výběr máte tyto jazyky včetně jejich libovolných kombinací: čeština, slovenština, angličtina a němčina. Takže např. Vy pracujete v českém prostředí, ale zákazníkovi chodí korespondence třeba v angličtině.

Co se zakázkou, kterou zákazník v průběhu překládání změní nebo zruší?

EasyTranslate24 umožňuje samozřejmě i jakýkoliv zásah do prvotního zadání zakázky. Jen přepíšete, co je potřeba a EasyTranslate24 vše přepočítá. Výsledná zakázka bude spočítána podle poslední změny. Stornování zakázky máte samozřejmě k dispozici také a s tím i veškerou historii takto změněných a ukončených zakázek.

Mám špatnou zkušenost s platební morálkou zákazníků a překládám vždy až po uhrazení dohodnuté částky (nebo její části) předem na účet. Umí s tím EasyTranslate24 pracovat?

Samozřejmě, EasyTranslate24 umí s fakturačním modulem vystavovat i zálohové faktury. Vystavíte zálohovou fakturu, počkáte na její proplacení, zpracujete zakázku, odevzdáte, ukončíte a vystavíte fakturu běžnou, která bude propojena s fakturou zálohovou, takže výsledná cena bude automaticky spočítaná podle toho, jak velká byla zálohová platba na začátku.

Zákazník chce překlad z/do několika jazyků s různými rozsahy, různou cenou a různým termínem dodání. Jak se v tom vyznat? Je obtížné si vše pamatovat.

EasyTranslate24 umožňuje pracovat v rámci jednoho zákazníka s neomezeným počtem zakázek, neomezeným počtem rozsahů, termínů a neomezeným počtem specifikací pro každý daný rozsah k překladu. V tomto směru si tedy nemusíte pamatovat vůbec nic :).

Co v případě, když se při uzavírání zakázky překlepnu a omylem naúčtuji špatný výsledný rozsah k fakturaci?

Vzhledem k tomu, že jsme při vývoji EasyTranslate24 čerpali z mnohaletých zkušeností překladatelské praxe, je možné každý krok následně editovat tak, aby výsledné údaje na faktuře odpovídaly skutečnosti. Dokonce i když se stane, že něco přehlédnete, lze i výslednou fakturu libovolně editovat dle Vašeho přání. A to i zpětně a kdykoliv.

Můj počítač je neplánovaně v servisu a já nutně potřebuji dokončit rozdělanou zakázku, navíc si ani nepamatuji mail na zákazníka. Co s tím?

Pracovat s EasyTranslate24 můžete kdekoliv na světě, kde je přístup na internet, pokud si pamatujete své přístupové údaje. Nemusíte k tomu mít dokonce ani svůj vlastní počítač. Takže se stačí na stránce www.EasyTranslate24.cz online přihlásit do svého profilu, vybrat potřebnou zakázku, dokončit, poslat online fakturu a to vše bez stresu, že Vám počítač vrátí až za týden a že byste to nestihli. Informace o dokončení zakázky a celkovém rozsahu spolu s částkou k vyúčtování přijde zákazníkovi automaticky v informačním mailu ihned po dokončení dané zakázky. Při ukončování zakázky v EasyTranslate24 můžete samozřejmě pohodlně a jednoduše poslat kopii faktury online mailem i Vaší účetní.

Zdá se mi, že EasyTranslate24 počítá nepřesně. Jak se v tom vyznat?

EasyTranslate24 pracuje s kalendářním rokem od 1. ledna do 31. prosince. Cena licence na rok a více (dále jen Basic, Standard a Exclusive) se dopočítává vždy do konce kalendářního roku (do 31.12.), pokud si ji objednáte v průběhu prvních 3 kvartálů (leden až srpen) v daném roce. Pokud licenci na kalendářní rok a více objednáte v průběhu 4. kvartálu (září až prosinec), EasyTranslate24 dopočítá cenu zvolené licence do konce daného kalendářního roku (do 31.12.) a připočte k nově zvolené licenci na další kalendářní rok a více.
Např. si v polovině nějakého kalendářního roku budete chtít objednat program na jeden rok „Licence Basic“. EasyTranslate24 dopočítá zbytek dní do konce daného roku, odečte 14 dní, které dostáváte zdarma a ukáže výsledek. I když je to licence na rok, reálně platíte jen půl roku. Od dalších let byste již platili kalendářní roky celé. Pokud byste si třeba vybrali „Licence Standard“ na dva roky někdy třeba v létě nějakého kalendářního roku, EasyTranslate24 dopočítá zbytek dní do konce daného kalendářního roku a přičte celý příští kalendářní rok. Máte vybranou licenci na dva roky Standard, ale reálně budete platit rok a půl.
Pokud si ale třeba „Licenci Basic“ na jeden rok objednáte v průběhu posledního kvartálu daného kalendářního roku, EasyTranslate24 dopočítá zbytek dní do konce roku a přičte k celému příštímu kalendářnímu roku. Objednali jste si sice „Licenci Basic“ na jeden rok, ale reálně budete platit jeden celý objednaný kalendářní rok včetně zbytku posledního kvartálu z roku, kdy jste dělali objednávku.
Ve všech případech EasyTranslate24 odečítá 14 dní, které od nás dostáváte jako bonus zcela zdarma.

Proč musím platit za zkušební licenci, když je inzerováno, že je měsíc zdarma na vyzkoušení?

Měsíc zdarma na vyzkoušení skutečně je. Kvůli velkému množství internetových podnikavců, kteří by vše rádi opakovaně zkoušeli zdarma, třeba 10 let v kuse, jsme ale vše pečlivě zvážili a zavedli platbu za vyzkoušení, která Vám ale bude v plné výši vrácena v případě, že se Vám služba nakonec líbit nebude.

Kdo uvidí moje faktury, přihlašovací údaje, moje zakázky a seznam mých zákazníků?

Tyto informace uvidíte jen Vy, případně ten, komu postoupíte Vaše přístupové údaje. Nikdo ze strany Easy24 s.r.o. k těmto informacím přístup nemá, Easy24, s.r.o. má přístup jen k údajům, které jste zadali při registraci.

Kontakt

© Easy24

podpora@easy24.cz