Přeskočit menu

Obsah

UKÁZKA

Vážení uživatelé,

rádi bychom Vám v krátkosti představili EasyTranslate24, první online zpracování, fakturaci a archivování veškerých překladatelských zakázek. Pokud chcete ušetřit spoustu času a tím pádem i peníze, je tato služba přesně pro Vás. Pokud máte rádi vše přehledně a systematicky na jednom místě, je tato služba přesně pro Vás.

Kompletní a podrobnou nápovědu včetně detailního průvodce zpracováním kompletní zakázky od zadání až po fakturaci, naleznete po zaregistrování a úhradě zálohové faktury za provoz zvolené licence dle Vašeho výběru. Pojďme se tedy spolu podívat na nabídku.

  1. Nejdříve je potřeba celý systém EasyTranslate24 nastavit tak, aby pracoval přesně podle Vašich představ, tedy hlavně doplněním Vašich fakturačních údajů, číslem účtu, délkou splatnosti a automatických urgencí za Vaše neuhrazené faktury. Můžete si také zvolit jeden ze čtyř jazyků, kterým s Vámi bude EasyTranslate24 komunikovat.
  2. Dalším bodem je naplnění databáze Vašimi zákazníky a údaji o nich. Můžete mít libovolný počet zákazníků, v rámci jednoho zákazníka navíc i libovolný počet různých na sobě nezávislých kontaktních osob (např. Vás z jedné firmy oslovuje víc kontaktních osob, fakturační údaje zadáváte jen u první z nich a jsou společné pro všechny ostatní kontaktní osoby v rámci dané firmy), můžete si zvolit jeden ze čtyř jazyků komunikace se zákazníkem, pro každého zákazníka si můžete nastavit různou splatnost faktur atd. Máte různé možnosti zadávání, vyhledávání, editace. Toto je asi nejdelší část na začátku Vaší práce s EasyTranslate24, ale jakmile zadáte Vašeho klienta jednou do databáze, již to víckrát dělat nemusíte, EasyTranslate24 si všechno ukládá.
  3. Po výběru toho správného zákazníka (případně té správné kontaktní osoby v rámci daného zákazníka) přistupujete k samotnému zadání/založení zakázky do systému. Postupujete ověřeným způsobem a zadáváte do databáze vše, na čem jste se se zákazníkem dohodli, zapisujete všechny podrobnosti k zakázce, včetně případného interního číslování zakázek, které používá Váš zákazník. Detailním vyplněním tohoto zakázkového listu usnadňujete dohledatelnost všech informací a zvyšujete přehled nad celou zakázkou. Ke všem krokům při zadávání a ukončování zakázek chodí zákazníkům krátké automatické informační emaily, ve kterých je rozepsáno vše, na čem jste se dohodli. Hotové zakázky odevzdáváte také prostřednictvím EasyTranslate24, vše je pečlivě zaznamenáváno do odpovídajících přehledů a výpisů a Váš zákazník má spolu s Vámi tedy detailní přehled o tom, co se překládá, kdy se začíná a končí s překladem, jaká je cena a jaké jsou všechny detaily, na kterých jste se na začátku dohodli.
  4. Po přeložení, odevzdání a ukončení všech zakázek, které jste kompletně zpracovali v EasyTranslate24 a o kterých máte naprosto detailní přehled, můžete přistoupit k samotnému vyfakturování. Máte možnost jednotlivé hotové zakázky editovat, doplňovat, stornovat, vyřizovat na nich případné reklamace ze strany zákazníka, měnit konečnou, automaticky vypočítanou cenu a mnoho dalších podrobných zásahů. Můžete fakturovat souhrnně (pro jednoho zákazníka), ale můžete také fakturovat každou zakázku samostatně.
  5. Ve fakturaci postupujete také velmi jednoduše a intuitivně. Všechny údaje o Vás, o zákazníkovi i o zakázce, jste již zadali v předchozích krocích, nyní tedy jen zkontrolujete správnost a upravíte vše, co se v průběhu zpracování zakázky změnilo (fakturační údaje obou stran, rozsah k účtování, cena k účtování, měna, způsob platby a podobně)

  6. V části EasyTranslate24, vyhrazené pro faktury, naleznete úplně všechno, co jste kdy vyfakturovali. Máte přehled o všech fakturách, datech splatnosti, neuhrazených částkách, máte přístup k editaci libovolné faktury, můžete je posílat emailem (generuje se automaticky do formátu pdf), faktury můžete smazat i stornovat. V detailu každé faktury máte podrobný přehled, z čeho se skládá, co se překládalo, jaký byl průběh apod.

Věříme, že Vám tato ukázka dala základní představu o tom, co je EasyTranslate24, jaký má hodnotný přínos pro zpracování, fakturaci a archivaci veškerých překladatelských zakázek a jak by tím pádem významným způsobem ušetřilo Váš čas a Vaše peníze.

Přejeme Vám co nejvíce překladatelských zakázek a zároveň co nejméně času za počítačem při jejich zpracování a těšíme se na případnou spolupráci s Vámi.

Za zvolenou měsíční zkušební licenci Vám bude celá její cena odečtena z libovolné jiné licence s fakturačním modulem, kterou si zvolíte na pokračování. Tedy od nás máte jeden měsíc na vyzkoušení zdarma!

Tým EasyTranslate24    

Kontakt

© Easy24

podpora@easy24.cz